MIESZKANIE+


Ankieta dotycząca
I FILARU PROGRAMU MIESZKANIE+

 

W celu poznania Państwa potrzeb i preferencji mieszkaniowych związanych z udziałem w I filarze programu Mieszkanie+, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Niniejsza ankieta pomoże nam określić skalę zainteresowania Programem wśród potencjalnych najemców, gmin i inwestorów.
Państwa opinie i zebrane informacje będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.
Udzielając odpowiedzi wstaw znak X we właściwe miejsce.

 

Ankieta składa się z 30 pytań.